Urząd Miejski w Sośnicowicach

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 194/2022 z dnia 6 grudnia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 194/2022 z dnia 6 grudnia 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej „Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ”.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2022-12-06 Autor: Dominika Jaroszyńska Data publikacji: 2022-12-06 11:01 Osoba udostępniająca na stronie: djaroszynska Data ostatniej modyfikacji: 2022-12-08 Osoba modyfikująca: Dominika Jaroszyńska