Urząd Miejski w Sośnicowicach

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 5/2022 z dnia 11 stycznia 2022 r

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 5/2022 z dnia 11 stycznia 2022 r

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: określenia form, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla zaproszonego repatrianta i zaproszonych członków najbliższej rodziny repatrianta przez Gminę Sośnicowice.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2022-01-24 12:07 Autor: Leszek Kołodziej Data publikacji: 2022-01-18 09:01 Osoba udostępniająca na stronie: djaroszynska Data ostatniej modyfikacji: 2022-01-24 Osoba modyfikująca: Dominika Jaroszyńska