Urząd Miejski w Sośnicowicach

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 7/2022 z dnia 18 stycznia 2022 r

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 7/2022 z dnia 18 stycznia 2022 r

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2022-01-24 12:17 Autor: Leszek Kołodziej Data publikacji: 2022-01-18 12:47 Osoba udostępniająca na stronie: djaroszynska Data ostatniej modyfikacji: 2022-01-24 Osoba modyfikująca: Dominika Jaroszyńska