Urząd Miejski w Sośnicowicach

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 6/2022 z dnia 18 stycznia 2022 r

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 6/2022 z dnia 18 stycznia 2022 r

w sprawie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Sośnicowice za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2022-01-24 12:17 Autor: Leszek Kołodziej Data publikacji: 2022-01-18 12:17 Osoba udostępniająca na stronie: djaroszynska Data ostatniej modyfikacji: 2022-01-24 Osoba modyfikująca: Dominika Jaroszyńska