Urząd Miejski w Sośnicowicach

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 75/2023 z dnia 20 czerwca 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 75/2023 z dnia 20 czerwca 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego


Data wytworzenia: 2023-06-20 Autor: Leszek Kołodziej Data publikacji: 2023-06-20 15:03 Osoba udostępniająca na stronie: Kamil Kionka Data ostatniej modyfikacji: 2023-07-20 Osoba modyfikująca: Kamil Kionka