Urząd Miejski w Sośnicowicach

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 8/2022 z dnia 19 stycznia 2022 r

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 8/2022 z dnia 19 stycznia 2022 r

w sprawie powołania składu osobowego komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: "Budowa wiaty zadaszonej w Sierakowicach"


Data wytworzenia: 2022-01-24 12:22 Autor: Leszek Kołodziej Data publikacji: 2022-01-24 12:22 Osoba udostępniająca na stronie: djaroszynska Data ostatniej modyfikacji: 2022-01-24 Osoba modyfikująca: Dominika Jaroszyńska