Urząd Miejski w Sośnicowicach

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 81/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 81/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi za odbioru odpadów komunalnych, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty za opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2021-06-23 12:58 Autor: Leszek Kołodziej Data publikacji: 2021-06-22 09:01 Osoba udostępniająca na stronie: djaroszynska Data ostatniej modyfikacji: 2021-07-14 Osoba modyfikująca: Dominika Jaroszyńska