Urząd Miejski w Sośnicowicach

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 82/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 82/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie:nadania nazwy ulicy

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2021-06-23 13:01 Autor: Leszek Kołodziej Data publikacji: 2021-06-22 13:04 Osoba udostępniająca na stronie: djaroszynska Data ostatniej modyfikacji: 2021-07-14 Osoba modyfikująca: Dominika Jaroszyńska