Urząd Miejski w Sośnicowicach

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 83/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 83/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r

W sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektu uchwały w sprawie:„Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na
terenie Gminy Sośnicowice”

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2021-06-22 Autor: Leszek Kołodziej Data publikacji: 2021-06-22 13:05 Osoba udostępniająca na stronie: djaroszynska Data ostatniej modyfikacji: 2021-07-14 Osoba modyfikująca: Dominika Jaroszyńska