Urząd Miejski w Sośnicowicach

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 93/2021 z dnia 14 lipca 2021 r

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 93/2021 z dnia 14 lipca 2021 r

w sprawie powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego: „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice – etap II – budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sośnicowice i Trachy wraz z oczyszczalnią ścieków w Trachach”


Data wytworzenia: 2021-07-14 Autor: Leszek Kołodziej Data publikacji: 2021-07-14 12:11 Osoba udostępniająca na stronie: Kamil Kionka Data ostatniej modyfikacji: 2021-07-27 Osoba modyfikująca: Kamil Kionka