Urząd Miejski w Sośnicowicach

Zarządzenie Nr 109/2013 Burmistrza Sośnicowic z dnia 20.12.2013r

Zarządzenie Nr 109/2013 Burmistrza Sośnicowic z dnia 20.12.2013r

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami   pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczącym: wprowadzenia „Regulaminu dostarczania wody  i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sośnicowice

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2014-01-08 10:13 Autor: Marcin Stronczek Data publikacji: 2014-01-08 10:13 Osoba udostępniająca na stronie: Leszek Kołodziej Data ostatniej modyfikacji: 2014-01-08 Osoba modyfikująca: Leszek Kołodziej