Urząd Miejski w Sośnicowicach

Zarządzenie Nr 110/2013 Burmistrza Sośnicowic z dnia 20.12.2013r

Zarządzenie Nr 110/2013 Burmistrza Sośnicowic z dnia 20.12.2013r

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczącym: zmiany uchwały Nr XXXIII/282/2013 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 26 września 2013 r. w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji miejskiej oraz uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Sośnicowicach wykonywanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2014-01-08 10:14 Autor: Marcin Stronczek Data publikacji: 2014-01-08 10:14 Osoba udostępniająca na stronie: Leszek Kołodziej Data ostatniej modyfikacji: 2014-01-08 Osoba modyfikująca: Leszek Kołodziej