Urząd Miejski w Sośnicowicach

Zarządzenie Nr 98/2013 Burmistrza Sośnicowic z dnia 18.11.2013r

Zarządzenie Nr 98/2013 Burmistrza Sośnicowic z dnia 18.11.2013r

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami  pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczącym: stawek podatku od  nieruchomości na terenie gminy Sośnicowice

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2013-11-29 11:32 Autor: Marcin Stronczek Data publikacji: 2013-11-29 11:32 Osoba udostępniająca na stronie: Leszek Kołodziej Data ostatniej modyfikacji: 2013-11-29 Osoba modyfikująca: Leszek Kołodziej