Urząd Miejski w Sośnicowicach

Zarządzenie Nr 99/2013 Burmistrza Sośnicowic z dnia 18.11.2013r

Zarządzenie Nr 99/2013 Burmistrza Sośnicowic z dnia 18.11.2013r

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami  pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczącym: podatku od   środków transportowych na terenie gminy Sośnicowice

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2013-11-29 11:33 Autor: Marcin Stronczek Data publikacji: 2013-11-29 11:33 Osoba udostępniająca na stronie: Leszek Kołodziej Data ostatniej modyfikacji: 2013-11-29 Osoba modyfikująca: Leszek Kołodziej