Urząd Miejski w Sośnicowicach

Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Prawo zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mają pełnomocnicy wyborczy reprezentujący komitety wyborcze lub osoby przez nich upoważnione.

Pełnomocnik wyborczy może zgłaszać kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych we wszystkich obwodach głosowania.

Kandydat na członka obwodowej komisji wyborczej: musi mieć ukończone 18 lat najpóźniej w dniu dokonania zgłoszenia;

  • winien być wpisany do rejestru wyborców na obszarze województwa śląskiego.
  • musi mieć ukończone 18 lat najpóźniej w dniu dokonania zgłoszenia;

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków OKW:

Urząd Miejski w Sośnicowicach, ul. Kościuszki 22,  I piętro   (tel. 32 4281806)  w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek 7:30 – 17:00,wtorek-czwartek 7:30 – 15:30,  piątek 7:30 – 14:00) , do dnia 12 czerwca 2020r. tj. piątek do godz. 14.00.

Wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członków obwodowych komisji wyborczych.

Zgłoszenie kandydata na członka OKW w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach nie gwarantuje powołania w skład komisji, ponieważ, zgodnie z zasadami określonymi Kodeksem Wyborczym i uchwałami PKW, w przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji, przeprowadza się publiczne losowania, zgodnie z § 14 ust. 2 – 10 ww. uchwały. W przypadku zaistnienia takich okoliczności, pełnomocnicy komitetów wyborczych zostaną o tym poinformowani w odpowiednim czasie. Jeżeli natomiast liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza od dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje się w trybie określonym w § 14 ust. 1 ww. uchwały.


Data wytworzenia: 2020-06-10 15:32 Autor: Kamil Kionka Data publikacji: 2020-06-10 15:32 Osoba udostępniająca na stronie: Kamil Kionka Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-10 Osoba modyfikująca: Kamil Kionka