Urząd Miejski w Sośnicowicach

Zmiana Stawki Opłaty Za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi od 1 kwietnia 2020 r.

Zmiana Stawki Opłaty Za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi od 1 kwietnia 2020 r.

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Sośnicowice,

uprzejmie informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2020 r. zmianie ulega stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z Uchwałą nr XVII/138/2020 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Od 1 kwietnia 2020 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi  26 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustalona została podwyższona stawka ww. opłaty  w wysokości 78 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

W przypadku nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 156 zł za rok od nieruchomości.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustalona została ryczałtowa podwyższona stawka roczna ww. opłaty w wysokości 468 zł.

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy  kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym mogą skorzystać z częściowego zwolnienia w wysokości 1 zł od mieszkańca miesięcznie. Warunkiem skorzystania z ww. zwolnienia jest złożenie deklaracji przez właściciela nieruchomości na nowym wzorze zgodnie z Uchwałą nr XVII/140/2020 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2020-05-08 08:51 Autor: Leszek Pietrasiński Data publikacji: 2020-05-08 08:51 Osoba udostępniająca na stronie: Kamil Kionka Data ostatniej modyfikacji: 2020-05-08 Osoba modyfikująca: Kamil Kionka