Urząd Miejski w Sośnicowicach

Bieżące uchwały i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej - BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach

 • pdf Rozporządzenie - Rozporządzenie o zarządzeniu wyborów samorządowych oraz kalendarz wyborczy
 • msword Uchwała PKW - powoływanie komisji- załącznik- obwodowe.doc
 • msword Uchwała PKW - powoływanie komisji- załącznik- teytorialne.doc
 • msword Uchwała PKW - powoływanie komisji.doc
 • msword Uchwała PKW - regulaminy komisji.doc
 • pdf Wyjaśnienia PKW - Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej zdnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie dopisywaniawyborcy do spisu wyborców w wybranym przezniego obwodzie głosowania
 • pdf Informacja PKW - Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gminoraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 • pdf Informacja PKW - Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województworaz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 • pdf Informacja - Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.
 • pdf Informacja - Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
 • pdf Wzór - Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast
 • pdf Zgłoszenie - Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego
 • pdf Zgoda - Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów miast