Dane podstawowe

Dane podstawowe

Nazwa: Szkoła Podstawowa w Bargłówce

Adres: 44-153 Bargłówka ul. Raciborska 67

tel. (fax): (32)238-70-08

Adres email: spbarglowka@poczta.onet.pl

Adres www: www.spbarglowka.pl

Wszystkich zainteresowanych bieżącymi informacjami, dotyczacymi pracy dydaktyczno- wycvhowawczej i opekuńczej Szkoły Podstawowej w Bargłówce zapraszamy na systematycznie aktualizowaną internetową stronę szkolną !

STAN ZATRUDNIENIA: na dzień 3 września 2012 r.

Dyrektor szkoły: mgr Sylwia Langer

Nauczyciele:

mgr Sylwia Langer : technika kl. IV -VI, wych do życia w rodzinie

mgr Ewa Giedrys-Krysa : edukacja wczesnoszkolna kl. I, pedagog
szkolny, zajecia świetlicowe

mgr Bogumiła Pawliczek : edukacja wczesnoszkolna kl. II,  informatyka,

zajęcia świetlicowe

Gabriela Musioł-Zarębska : edukacja wczesnoszkolna kl.III

mgr Danuta Paśnik-Rybińska : przyroda, wychychowawca klasy V,

mgr Sabina Scholz-Michalik :  j.niemiecki kl. I-VI, wychowawca  kl. VI,

opiekun samorządu szkolnego, biblioteka szkolna, zajęcia świetlicowe

mgr Alicja Walus Wspaniały : j. polski kl. IV-VI, historia kl. IV-VI, wychawca kl.IV

inż. Krzysztof Zawadzki : matematyka kl IV – VI, wych. fiz kl. IV – VI

mgr Beata Urbanek : język angielski kl. I – VI  na zastępstwie  mgr Anna Gold

ks.Józef Sklorz  : religia kl. I-VI

mgr Katarzyna Spyra : muzyka, plastyka kl. IV – VI i kl.I-II

OPIS

Szkoła Podstawowa w Bargłówce jest szkołą publiczną. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Sośnicowice. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Katowicach – Delegatura w Gliwicach.

Organami szkoły są: dyrektor szkoły, rada pedagogiczna, rada rodziców, samorząd szkolny.

Szkoła działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 7 września 1991 roku O Systemie Oświaty, (z póź. zm.), oraz rozporządzeń do tej ustawy. 2. Aktu założycielskiego – Uchwały Nr VI/28/99 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 15 marca 1999 roku w sprawie przekształcenia Szkoły podstawowej w Bargłówce w sześcioletnią Szkołę Podstawową o strukturze organizacyjnej klas I-VI. 3. Statut  szkoły.

MISJA SZKOŁY:

1. Poszanowanie godności i praw każdego człowieka;

2. Sprawiedliwego rozwiązywania problemów;

3. Przygotowania uczniów do:

 • zdobywania wiedzy i umiejętności pozwalających sprostać wyzwaniom
  dorosłego życia,
 • świadomego i odpowiedzialnego decydowania o sobie,
 • dbałości o prawidłowy rozwój fizyczny i zdrowie,
 • korzystania ze swoich zdolności i zainteresowań,
 • poczucia dumy z własnego miejsca zamieszkania,
 • uświadomienia, że kształcenie jest procesem trwającym przez całe życie.

W roku szkolnym 2012/2013 do szkoły uczęszcza 72 uczniów.
Zajęcia lekcyjne odbywają się od godziny 8.00 do 14.00 wg. tygodniowego rozkładu zajęć.

W szkole odbywają sie zajęcia pozalekcyjne:

* innowacja pedagogiczna w kl. IV i V pt." Zastosowanie technologii informacyjnej na zajęciach z języka niemieckiego";

* zajęcia matematyczne w kl. IV-VI;

* zajęcia humanistyczne w kl.IV-VI;

* zajęcia kółek z języka angielskiego dla uczniów kl. II-III i kl. IV-VI;

* zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze w kl. I-III i kl. V;

* zajecia korekcyjno- kompensacyjne;

* zajęcia logopedyczne;

* Szkolne Kółko " Maitri" dla uczniów kl. I-IV;

* Małe formy teatralne dla uczniów kl. III;

* " Bawimy i uczymy się " - zajęcia w kl. I- III;

W szkole jest wydawana gazetka:

* “Kleks” – przez samorząd uczniowski;

* " Biuletyn informacyjny" dla rodziców uczniów naszej szkoły

Współpraca z rodzicami:

 • spotkania wg rocznego harmonogramu,
 • konsultacje indywidualne,
 • prelekcje, warsztaty, wycieczki,
 • imprezy okolicznościowe wg rocznego planu uroczystości szkolnych.

W roku szkolnym 2012/2013 szkoła bierze udział w realizacji projektu unijnego w kl. I-III " Indywidualizacja drogą do sukcesu"

 

Osoby odpowiedzialne: mgr Sylwia Langer, inż. Krzysztof Zawadzki

Data stworzenia : 2013-06-18 08:15 Autor : Kamil Kionka Data publikacji : 2013-06-18 08:15 Osoba udostępniająca na stronie : Kamil Kionka Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-08 06:35 Osoba modyfikująca : Kamil Kionka

system NowyBIP | Copyright © 2013 sosnicowice