Urząd Miejski w Sośnicowicach

Podstawowe informacje o świadczeniach z funduszu alimentacyjnego

Podstawowe informacje o świadczeniach z funduszu alimentacyjnego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łanach Wielkich od 2008 roku realizuje zadania wynikające
z ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1228, z późń. zm.).
Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów środkami
finansowanymi z budżetu państwa. Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
(w skrócie: świadczenia z FA) oraz ich wypłata następują na wniosek osoby uprawnionej lub jej
przedstawiciela ustawowego. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu
na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej lub w ośrodku pomocy społecznej, jeżeli w danej gminie
ośrodek ten realizuje świadczenia z FA. Prawo do świadczeń ustala się na okres świadczeniowy
trwający 12 miesięcy, tj. od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego,
począwszy od miesiąca wpływu wniosku do organu właściwego, nie wcześniej niż od początku okresu
świadczeniowego do końca tego okresu. Świadczenia z FA wypłacane są w okresach miesięcznych.

 

Szczegóły w załączniku.


Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja
Data wytworzenia: 2014-04-30 11:14 Autor: Teresa Kołodziej Data publikacji: 2014-04-30 11:14 Osoba udostępniająca na stronie: Kamil Kionka Data ostatniej modyfikacji: 2014-04-30 Osoba modyfikująca: Kamil Kionka