Urząd Miejski w Sośnicowicach

BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach - Granice i siedziby obwodów głosowania

 • BURMISTRZ SOŚNICOWIC podaje do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, ze wskazaniem obwodowych komisji wyborczych wyznaczonych dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach do Rady Miejskiej w Sośnicowicach, wyboru Burmistrza Sośnicowic, Rady Powiatu Gliwickiego, Sejmiku Województwa Śląskiego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

   

  Więcej
 • w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych
  w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Sośnicowicach
  dla wyborów do Rady Miejskiej w Sośnicowicach oraz wyborów Burmistrza Sośnicowic ogłoszonych
  na dzień 16 listopada 2014r.

  Więcej