Urząd Miejski w Sośnicowicach

BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach - Informacje Urzędu Miasta

 • Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Sośnicowicach w dniach 3 listopada 2014 - 16 listopada 2014

  Więcej
 • Na podstawie z art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U.  Nr 21, poz. 112 ze zm.) informuję, że: w dniu 3 listopada 2014r. o godz. 15.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Sośnicowicach przy ul. Kościuszki 22 odbędzie się pierwsze posiedzenie oraz szkolenie członków Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 1-9 Gminy Sośnicowice. Obecność obowiązkowa

  Więcej
 • Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Sośnicowicach

  Więcej
 • Na podstawie upoważnienia Komisarza Wyborczego w Katowicach oraz w związku  z art. 178 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U.  Nr 21, poz. 112 ze zm.) informuję, że w dniu 24 września 2014r. o godz.14.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach, ul. Rynek 19, pokój nr 12 (I piętro) odbędzie się pierwsze posiedzenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Sośnicowicach

  Więcej
 • Komunikat Burmistrza Sośnicowic

  Zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks Wyborczy (Dziennik Ustaw z 2011r. Nr 21, poz.112 ze zm.) informuję o wyznaczeniu na terenie gminy Sośnicowice miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

  Więcej
 • Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej - informacje

  W celu zgłoszenia chęci udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej, należy zwrócić się bezpośrednio do pełnomocników komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach.
  Wykaz wszystkich pełnomocników wyborczych komitetów utworzonych w związku z wyborami samorządowymi oraz ich adresy dostępne będą na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej oraz poszczególnych komisarzy wyborczych po upływie terminu na zawiadamianie o utworzeniu komitetów wyborczych, tj. po dniu 8 września 2014 r.

   

  Więcej