Urząd Miejski w Sośnicowicach

Mienie i finanse - BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach

I.            Wykaz środków trwałych:

a)           . - grunt o pow. 0,1069 h – wartość 1336,25 zł

b)           – część budynku o pow. 350,60 m2 – wartość  155 168,55 zł

c)            - Zakupy inwestycyjne:

- winda towarowa – wartość – 50 429,82 zł         

- szafa przesuwna – 5 900,00 zł

 

II. Pozostałe środki trwałe: 124 802,02 zł

w tym: zestawy komputerowe, kserokopiarka, sprzęt RTV.

III. Wartości niematerialne – 4 255,18 zł

w tym: licencje, programy komputerowe

IV. Księgozbiór: 2588,66 zł