Urząd Miejski w Sośnicowicach

Misja i wizja szkoły - BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach

„Szkoła, to nasz wspólny dom, źle zbudowany dom można rozebrać i zbudować od nowa, ale źle wychowanego człowieka nie da się wychować drugi raz.”

Misją Szkoły jest prowadzenie uczniów w kierunku zrozumienia przez nich świata, ludzi, nauczanie tolerancji, szacunku do siebie i innych w ramach ogólnie obowiązujących norm kulturalnego zachowania i dyscypliny.

            Chcemy być Szkołą, która kształcić będzie uczniów na miarę XXI wieku, radzących sobie w zmieniającym się współczesnym świecie oraz stawiających czoła coraz bardziej wymagającej rzeczywistości. Będziemy postępować tak, by w sposób najbardziej efektywny
i wydajny umożliwić młodym ludziom wszechstronny rozwój.

            Pragniemy, aby nasza Szkoła była postrzegana w środowisku lokalnym, jako instytucja dobra, przyjazna i życzliwa uczniom, zapewniająca im wszechstronny rozwój.

            Wizją naszej placówki jest wychowanie człowieka kulturalnego, odpowiedzialnego, aktywnego, twórczego, wrażliwego, otwartego na potrzeby drugiego człowieka, mającego poczucie więzi ze swoim miastem, regionem, ze swoją Ojczyzną, człowieka prawego
i tolerancyjnego.