Podstawa prawna

Podstawa prawna

Szkoła Podstawowa w Sierakowicach jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

 

  • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
  • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela,
  • Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
  • Statutu szkoły,
  • Programu wychowawczego,
  • Programu profilaktyki,
  • Koncepcji pracy szkoły,
  • Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
  • Regulaminów:

Regulaminu Rady Pedagogicznej,

Regulaminu Rady Rodziców,

Regulaminu Samorządu Szkolnego,

 

     Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Sośnicowice.

 

     Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty

     w Katowicach Delegatura w Gliwicach.

 

Data stworzenia : 2013-10-07 15:00 Autor : Kamil Kionka Data publikacji : 2013-10-07 15:00 Osoba udostępniająca na stronie : Kamil Kionka Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-08 03:36 Osoba modyfikująca : Kamil Kionka

system NowyBIP | Copyright © 2013 sosnicowice