Urząd Miejski w Sośnicowicach

BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach - Przetargi w 2011 r.

Przetargi w 2011 r.

 • ZP-26/2011

  ŚWIADCZENIE USŁUG GEODEZYJNYCH NA RZECZ GMINY SOŚNICOWICE W 2012-2013r..

  Więcej
 • ZP-25/2011

  Odwóz dzieci z dodatkowych zajęć pozalekcyjnyc, realizowanych w ramach projektu: Z naszym dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym do Europy.

  Więcej
 • ZP-24/2011

  Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego i nieruchomości komunalnych gminy Sośnicowice położonych na terenie gminy Sośnicowice tj. dla potrzeb oświetlenia ulic, urzędu, Rad Sołeckich, OSP, przedszkoli, gimnazjum, szkół, klubów sportowych, ZGKiM      

  Więcej
 • ZP-23/2011

  Zagospodarowanie ośrodka sportowego wraz z remontem budynku socjalnego w Kozłowie.

  Więcej
 • ZP/16/2011

  Budowa przedszkola w Sośnicowicach przy ul. Szprynek – dokończenie zadania
  Więcej
 • ZP/15/2011

  Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej budynku GMINNEGO CENTRUM SPOŁECZNO - KULTURALNEGO w Sośnicowicach

  Więcej
 • ZP/14/2011

  Rewaloryzacja terenu przy Grocie w Rachowicach
  Więcej
 • ZP/7 -2011

  REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH DRÓG GMINNYCH W ROKU 2011 NA TERENIE GMINY SOŚNICOWICE
  Więcej
 • ZP/6 -2011

  „Usługi autobusowego transportu publicznego na terenie Gminy Sośnicowice z początkowym lub końcowym przystankiem w Gliwicach przy ulicy Getta Warszawskiego, w zakresie rozkładów jazdy na trasach wskazanych w Zał. Nr 1- 10.” z uwzględnieniem przystanków wskazanych w Zał. Nr 11 oraz zapewnieniu wysokości cen biletów i ulg określonych w Zał. Nr 12.
  Więcej
 • ZP-4/2011

  Prowadzenie zajęć z kompetencji kluczowych- współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  Więcej