Urząd Miejski w Sośnicowicach

BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach - Przetargi w 2014 r.

 • ZP - 15/2014

  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Sośnicowice w latach 2015 - 2016

  Więcej
 • ZP-14/2014

  Nakładka bitumiczna na ul. Jagiellońskiej w Sośnicowicach - etap II

  Więcej
 • ZP-13/2014

  Rozbudowa OSiR- u w Sośnicowicach - etap I. Budowa dirtparku.

  Więcej
 • ZP - 12/2014

  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Sośnicowice w latach 2015 - 2016

  Więcej
 • ZP-11/2014

  Nakładka bitumiczna na ul. Jagiellońskiej w Sośnicowicach - etap I

  Więcej
 • ZP-10/2014

  Budowa ulicy Gimnazjalnej wraz z odwodnieniem na odcinku od ulicy Raciborskiej do gimnazjum w Sośnicowicach.

  Więcej
 • ZP-9/2014

  BUDOWA OŚWIETLENIA PRZY ULICY ŚREDNIEJ W KOZŁOWIE - PROJEKT

  Więcej
 • ZP-8/2014

  PRZEBUDOWA ULICY GÓRNEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM W BARGŁÓWCE - PROJEKT

  Więcej
 • ZP-7/2014

  BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY MARCINA W KOZŁOWIE - PROJEKT

  Więcej
 • ZP-6/2014

  PRZEBUDOWA ULICY DOLNEJ W SIERAKOWICACH- PROJEKT

  Więcej
 • ZP-5/2014

  Modernizacja ogrzewania budynku OSiR w Sośnicowicach – etap I

   
  Więcej
 • ZP-4/2014

  REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH DRÓG GMINNYCH W ROKU 2014 NA TERENIE GMINY SOŚNICOWICE

  Więcej
 • ZP-3/2014

  Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sośnicowicach - etap II

  Więcej
 • ZP-2/2014

  Stworzenie warunków do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w Gminie Sośnicowice poprzez kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego przy ul. Gliwickiej w Sośnicowicach

  Więcej
 • ZP-1/2014

  „DOSTAWA ZAPLECZA SOCJALNEGO PRZY BOISKU SPORTOWYM W BARGŁÓWCE”

  Więcej