Urząd Miejski w Sośnicowicach

BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach - Wybory 2006

Informacje

 • Rada Miejska

  Wyniki glosowania
  Więcej
 • Informacja

  I N F O R M A C J A Miejskiej Komisji Wyborczej w Sośnicowicach Uchwałą Miejskiej Komisji Wyborczej w Sośnicowicach z dnia 18.10.2006r. powołano Obwodowe Komisje Wyborcze w następującym składzie:
  Więcej
 • Komunikat OKW

  K O M U N I K A T Burmistrz Sośnicowic informuje,że pełnomocnicy komitetów wyborczych lub osoby przez nich upoważnione mogą zgłaszać kandydatów do obwodowych komisji wyborczych na druku Zgłoszenie kandydatów stanowiący załącznik nr.2 do uchwały...
  Więcej
 • Komunikat MKW

  W dniu 02 października 2006r. odbyło się pierwsze posiedzenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Sośnicowicach , powołanej Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Katowicach nr DKT-7202-1/06 z dnia 28 września 2006r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych.
  Więcej
 • Obwieszczenie

  Obwieszczenie Burmistrza Sośnicowic z dnia 21 września 2006r w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Sośnicowicach dla wyborów do Rady Miejskiej oraz Burmistrza w dniu 12 listopada 2006r.
  Więcej
 • Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej W Sośnicowicach z dnia 25 października 2006 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Sośnicowic zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.
  Więcej
 • Komunikat MKW

  Miejska Komisja Wyborcza w Sośnicowicach informuje, iż w dniach od 07 do 10 listopada 2006 r. dyżury pełnione są w siedzibie Komisji w godzinach 900 - 1500.
  Więcej
 • Obwieszczenie Burmistrza Sośnicowic

  Na podstawie art.32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 Nr 159poz.1547 z późn zmianami ) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych ustalonych w celu głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006
  Więcej
 • Komunikat

  Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Sośnicowicach
  Więcej
 • Sklady Obwodowych Komisji Wyborczych

  Uchwałą Miejskiej Komisji Wyborczej w Sośnicowicach z dnia 18.10.2006r. powołano Obwodowe Komisje Wyborcze.
  Więcej