Urząd Miejski w Sośnicowicach

ZB nr 1/2006 z 02.01.2006

ZB nr 1/2006 z 02.01.2006

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic

Nr. 1 / 2006 z dnia 2 stycznia 2006 r.

w sprawie : układu wykonawczego budżetu gminy Sośnicowice na rok 2006

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 , art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr.142 poz.1591/ oraz art.186 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr.249 , poz.2104/ Burmistrz Sośnicowic:

& 1

Wprowadza opracowany układ wykonawczy budżetu gminy Sośnicowice na rok 2006 wg załączonych :

a/ planu dochodów /w tym na zadania z zakresu administracji rządowej/ – 1 karta Zał. Nr.1

b/ kart planowanych wydatków /w tym na zadania z zakresu administracji rządowej/ – 55 kart Zał.Nr.2

& 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2006 i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej


Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja
Data wytworzenia: 2007-08-13 17:53 Autor: root Data publikacji: 2007-08-13 17:53 Osoba udostępniająca na stronie: root Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-05 Osoba modyfikująca: root