Urząd Miejski w Sośnicowicach

ZB nr 102/2007 z 16.10.2007

ZB nr 102/2007 z 16.10.2007

Z A R Z Ą D Z E N I E BURMISTRZA SOŚNICOWIC z dnia 16.10.2007 roku Nr. 102 w sprawie : podania do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego działki budowlanej położonej w Tworogu Małym przy ul. Wiejskiej – przeznaczonej do sprzedaży trybie przetargowym. Działając na podstawie : • art.35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr.261 poz.2603 ze zmianami) , • Uchwały Nr.VII/79/2007 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 08.08.2007 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata oraz zasad zbywania lokali (Dz.Urz.Woj.Śląskiego Nr.159 poz.2986 z dnia 24.09.2007r.) zarządzam co następuje : § 1 . Zarządzam przeznaczyć do sprzedaży działkę budowlaną , położoną w Tworogu Małym k.m.6 przy ulicy Wiejskiej , wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik Nr.1 do niniejszego Zarządzenia . § 2 . Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Sośnicowice , w sołectwach , a ponadto ogłoszeniu w prasie lokalnej oraz umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu . § 3 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja
Data wytworzenia: 2008-05-21 15:05 Autor: admin strony Data publikacji: 2008-03-21 13:05 Osoba udostępniająca na stronie: root Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-05 Osoba modyfikująca: root