Urząd Miejski w Sośnicowicach

ZB nr 103/2007 z 16.10.2007

ZB nr 103/2007 z 16.10.2007

ZARZĄDZENIE Nr 103/2007 Burmistrza Sośnicowic z dnia 16 października 2007 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Sośnicowicach, osoby zgłoszonej przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości oraz zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Sierakowicach, osoby zgłoszonej przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) i art. 48 ust. 1 i art. 50 ust.1 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. Ordynacja Wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.), oraz §11 pkt 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001r. (Dz. U. z 2001r. Nr 84, poz. 921 z późn. zm.) zarządza się co następuje: § 1 odwołuje się Waldemara Stanisława Pawłowskiego, zgłoszonego przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Sośnicowicach z powodu zrzeczenia się członkostwa odwołuje się Gabrielę Magdalenę Jarzina, zgłoszoną przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Sierakowicach z powodu zrzeczenia się członkostwa §2 powołuje się Reginę Marię Kałuża wybraną przez Burmistrza spośród wyborców ujętych w stałym rejestrze wyborców gminy do składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Sośnicowicach. powołuje się Barbarę Jadwigę Ulbrych wybraną przez Burmistrza spośród wyborców ujętych w stałym rejestrze wyborców gminy do składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Sierakowicach. §3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Burmistrz Sosnicowic Czesław Jakubek


Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja
Data wytworzenia: 2008-05-21 15:07 Autor: admin strony Data publikacji: 2008-03-21 13:06 Osoba udostępniająca na stronie: root Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-05 Osoba modyfikująca: root