Urząd Miejski w Sośnicowicach

ZB nr 104/2007 z dnia 16.102007

ZB nr 104/2007 z dnia 16.102007

ZARZĄDZENIE Nr 104 / 2007 BURMISTRZA SOŚNICOWIC z dnia 16.10.2007r. w sprawie: przyjęcia projektu zaktualizowanego „Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Sośnicowice” Działając na podstawie: –art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późń.zm.) –art. 14 ust. 5 i 7 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U.Nr 62 poz.628 z późn.zm.) § 1 Niniejszym zatwierdzam projekt zaktualizowanego „Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Sośnicowice” sporządzony zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o odpadach ( Dz.U.Nr 62 poz. 628 z późn.zm.), który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. § 2 Wykonanie Zarządzenia powierza się insp. ds ekologii Irenie Szykowskiej § 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. § 4 Zarządzenie zostanie podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej w BIP Sośnicowic.


Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja
Data wytworzenia: 2008-05-21 15:08 Autor: admin strony Data publikacji: 2008-03-21 13:07 Osoba udostępniająca na stronie: root Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-05 Osoba modyfikująca: root