Urząd Miejski w Sośnicowicach

ZB nr 106/2007 z dnia 19.10.2007

ZB nr 106/2007 z dnia 19.10.2007

Zarządzenie nr 106/2007 Burmistrza Sośnicowic z dnia 19.10.2007 w sprawie : określenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy i lokali będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych. Na podstawie : – art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), – art. 7 i 8 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31 poz. 266 z późn. zm.), – uchwały Nr X/73/2003 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 30.10.2003r. w sprawie uchwalenia pięcioletniego programu gospodarowania mieszkaniowy zasobem gminy na lata 2003-2008. zarządzam co następuje : § 1 Od 1 listopada 2007r. stawka czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach : • wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy wynosi 3,75zł, • socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy wynosi 1,00 zł, • będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych wynosi 2,60 zł. § 2 Stawka czynszu określona w § 1 pkt.1 ulega : obniżeniu o następujący procent z tytułu : – braku wody w lokalu – 20 % – braku wc w lokalu – 15 % – braku łazienki – 10 % – poddasze lub suterena – 5 % podwyższeniu o następujący procent jeżeli lokal mieszkalny znajduje się w domu: – jednorodzinnym – 30 % – dwurodzinnym – 20 % – trzyrodzinnym – 15 % § 3 Za powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego uważa się powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania. § 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 5 Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia, traci moc Zarządzenie Nr 2/2004 Burmistrza Sośnicowic z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie określenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.


Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja
Data wytworzenia: 2008-05-21 15:10 Autor: admin strony Data publikacji: 2008-03-21 13:09 Osoba udostępniająca na stronie: root Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-05 Osoba modyfikująca: root