Urząd Miejski w Sośnicowicach

ZB nr 109/2007 z dnia 31.10.2007

ZB nr 109/2007 z dnia 31.10.2007

Zarządzenie Nr 109 / 2007 Burmistrza Sośnicowic z dnia 31.10.2007 r. w sprawie zmiany budżetu oraz układu wykonawczego budżetu gminy Sośnicowice na rok 2007 Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4, art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 z późn. zmianami), art.186 i art.188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 , poz.2104 z późn. zmianami), działając w oparciu o upoważnienie zawarte w pkt.16 Uchwały Rady Miejskiej w Sośnicowicach Nr III/23/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy Sośnicowice na rok 2007 zarządzam dokonanie : I zmian budżetu poprzez: 1 Zwiększenie dochodów 2 903 Dział Nazwa Rozdział Nazwa źródło dochodów Kwota w zł Znacznik 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 Urzędy wojewódzkie dotacja celowa na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2 903 zlecone 2 Zmniejszenie dochodów 0 Dział Nazwa Rozdział Nazwa źródło dochodów Kwota w zł Znacznik 3 Zmniejszenie wydatków 35 000 Dział Nazwa Rozdział Nazwa rodzaj wydatków Kwota w zł Znacznik 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki majątkowe 35 000 4 Zwiększenie wydatków 37 903 Dział Nazwa Rozdział Nazwa rodzaj wydatków Kwota w zł Znacznik 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące – pozostałe 2 903 zlecone 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące – pozostałe 35 000 str.2 II zmian układu wykonawczego budżetu poprzez: 1 Zwiększenie dochodów 2 903 Dział Nazwa Rozdział Nazwa Paragraf Nazwa Kwota w zł Znacznik 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 Urzędy wojewódzkie 2010 Dotacje cel. .. na zad. bieżące z zakresu admin.rządowej oraz … 2 903 zlecone 2 Zmniejszenie dochodów 0 Dział Nazwa Rozdział Nazwa Paragraf Nazwa Kwota w zł Znacznik 3 Zmniejszenie wydatków 37 000 Dział Nazwa Rozdział Nazwa Paragraf Nazwa Kwota w zł Znacznik 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90003 Oczyszczanie miast i wsi 4300 Zakup usług pozostałych 2 000 4 Zwiększenie wydatków 39 903 Dział Nazwa Rozdział Nazwa Paragraf Nazwa Kwota w zł Znacznik 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 Urzędy wojewódzkie 4410 Podróże służbowe krajowe 2 903 zlecone 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000 4300 Zakup usług pozostałych 15 000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90003 Oczyszczanie miast i wsi 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 III Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja
Data wytworzenia: 2008-05-21 15:13 Autor: admin strony Data publikacji: 2008-03-21 13:12 Osoba udostępniająca na stronie: root Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-05 Osoba modyfikująca: root