Urząd Miejski w Sośnicowicach

ZB nr 111/2007 z 07.11.2007

ZB nr 111/2007 z 07.11.2007

Zarządzenie Nr 111 / 2007 Burmistrza Sośnicowic z dnia 07.11.2007 r. w sprawie zmiany budżetu oraz układu wykonawczego budżetu gminy Sośnicowice na rok 2007 Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4, art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 z późn. zmianami), art.186 i art.188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 , poz.2104 z późn. zmianami), działając w oparciu o upoważnienie zawarte w pkt.16 Uchwały Rady Miejskiej w Sośnicowicach Nr III/23/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy Sośnicowice na rok 2007 zarządzam dokonanie : I zmian budżetu poprzez: 1 Zwiększenie dochodów 24 600 Dział Nazwa Rozdział Nazwa źródło dochodów Kwota w zł Znacznik 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80195 Pozostała działalność dotacja celowa na bieżące zadania własne gminy 24 144 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85415 Pomoc materialna dla uczniów dotacja celowa na bieżące zadania własne gminy 456 2 Zmniejszenie dochodów 0 Dział Nazwa Rozdział Nazwa źródło dochodów Kwota w zł Znacznik 3 Zmniejszenie wydatków 456 Dział Nazwa Rozdział Nazwa rodzaj wydatków Kwota w zł Znacznik 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynki dzieci i młodzieży … wydatki bieżące – pozostałe 456 4 Zwiększenie wydatków 25 056 Dział Nazwa Rozdział Nazwa rodzaj wydatków Kwota w zł Znacznik 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80195 Pozostała działalność wydatki bieżące – pozostałe 24 024 wydatki bieżące – wynagrodzenia wraz z pochodnymi 120 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85415 Pomoc materialna dla uczniów wydatki bieżące – pozostałe 912 str.2 II zmian układu wykonawczego budżetu poprzez: 1 Zwiększenie dochodów 24 600 Dział Nazwa Rozdział Nazwa Paragraf Nazwa Kwota w zł Znacznik 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80195 Pozostała działalność 2030 Dotacje cel. .. na realiz. własnych zadań bieżących gmin … 24 144 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85415 Pomoc materialna dla uczniów 2030 Dotacje cel. .. na realiz. własnych zadań bieżących gmin … 456 2 Zmniejszenie dochodów 0 Dział Nazwa Rozdział Nazwa Paragraf Nazwa Kwota w zł Znacznik 3 Zmniejszenie wydatków 456 Dział Nazwa Rozdział Nazwa Paragraf Nazwa Kwota w zł Znacznik 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynki dzieci i młodzieży … 4300 Zakup usług pozostałych 456 4 Zwiększenie wydatków 25 056 Dział Nazwa Rozdział Nazwa Paragraf Nazwa Kwota w zł Znacznik 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 120 8550 Różne rozliczenia finansowe 24 024 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85415 Pomoc materialna dla uczniów 3240 Stypendia dla uczniów 912 III Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja
Data wytworzenia: 2008-05-21 15:14 Autor: admin strony Data publikacji: 2008-03-21 13:14 Osoba udostępniająca na stronie: root Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-05 Osoba modyfikująca: root