Urząd Miejski w Sośnicowicach

ZB nr 125/2007 z dnia 14.12.2007

ZB nr 125/2007 z dnia 14.12.2007

Zarządzenie Nr 125/2007 Burmistrza Sośnicowic z dnia 14.12.2007r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Sośnicowice na rok 2007 oraz układu wykonawczego Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 186 i art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz w oparciu o upoważnienie zawarte w pkt. 16 uchwały Rady Miejskiej w Sośnicowicach Nr III/23/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy Sośnicowice na rok 2007, zarządzam dokonanie: I. Zmian budżetu poprzez: 1.Zmniejszenie wydatków: 2000,- 801 Oświata i wychowanie 80104 – Przedszkola Wydatki bieżące- wynagrodzenia 2000,- 2. Zmniejszenie wydatków: 10000,- 801 Oświata i wychowanie 80101 – Szkoły podstawowe Wydatki bieżące – wynagrodzenia i pochodne… 10000,- 3. Zmniejszenie wydatków 615,- 801 Oświata i wychowanie 80114 Zespoły Obsł. Ekon. Adm. Szkół Wydatki bieżące – pozostałe 615,- 4.Zwiększenie wydatków: 2000,- 801 Oświata i wychowanie 80104 – Przedszkola Wydatki bieżące- pozostałe 2000,- 5. Zwiększenie wydatków: 10615,- 801 Oświata i wychowanie 80101 – Szkoły podstawowe Wydatki bieżące – pozostałe 10615,- II. Zmian układu wykonawczego budżetu poprzez: 1.Zmniejszenie wydatków: 4500,- 801 Oświata i wychowanie 80104 – Przedszkola 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2000,- 4260 Zakup energii 1000,- 4270 Zakup usług remontowych 200,- 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1000,- 4410 Podróże służbowe krajowe 300,- 2. Zmniejszenie wydatków: 33050,- 801 Oświata i wychowanie 80101 – Szkoły podstawowe 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3000,- 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4000,- 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3000,- 4240 Zakup pomocy naukowych… 6500,- 4260 Zakup energii 13000,- 4280 Zakup usług zdrowotnych 450,- 4300 Zakup usług pozostałych 1200,- 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 950,- 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług tel. tel. stacj. 400,- 4410 Podróże służbowe krajowe 200,- 4700 Szkolenia pracowników….. 300,- 4750 Zakup akcesoriów komp. 50,- 3. Zmniejszenie wydatków 615,- 801 Oświata i wychowanie 80114 Zespoły Obsł. Ekon. Adm. Szkół 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 615,- 4. Zwiększenie wydatków 4500,- 801 Oświata i wychowanie 80104 – Przedszkola 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 200,- 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3300,- 4240 Zakup pomocy naukowych… 1000,- 5. Zwiększenie wydatków: 33665,- 801 Oświata i wychowanie 80101 – Szkoły podstawowe 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 615,- 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30300,- 4270 zakup usług remontowych 2600,- 4430 Różne opłaty i składki 50,- 4740 Zakup mat. papierniczych ….. 100,-


Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja
Data wytworzenia: 2008-05-21 15:54 Autor: admin strony Data publikacji: 2008-03-21 13:53 Osoba udostępniająca na stronie: root Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-05 Osoba modyfikująca: root