Urząd Miejski w Sośnicowicach

ZB nr 130/2007 z dnia 31.12.2007

ZB nr 130/2007 z dnia 31.12.2007

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA SOŚNICOWIC Nr 130/2007 z dnia 31.12.2007 w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań w dziedzinie sportu, turystyki i rekreacji w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji, szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz zadania związanego z ochroną i promocją zdrowia na terenie gminy Sośnicowice. Na podstawie art. 30 pkt. 2 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Zarządzam co następuje 1. Udzielam dotacji na wykonywanie ww zadań na terenie miasta i gminy Sośnicowice w roku 2008 niżej wymienionym organizacjom w kwotach: a) w mieście Sośnicowice w roku 2008 o wartości 4.500zł Stowarzyszeniu Rekreacji i Sportu z Sośnicowic . b) w sołectwie Bargłówka w roku 2008 o wartości 10.500zł Klubowi Sportowemu „Korona” Bargłówka c) w sołectwie Kozłów w roku 2008 o wartości 18.000zł Klubowi Sportowemu z Kozłowa d) w sołectwie Łany Wielkie w roku 2008 o wartości 20.000zł Klubowi z Łan Wielkich. e) w sołectwie Rachowice w roku 2008 o wartości 20.000zł Klubowi z Rachowic. f) w gminie Sośnicowice w roku 2008 o wartości 55.000zł Caritas Diecezji Gliwickiej (promocja i ochrona zdrowia) 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2008 i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja
Data wytworzenia: 2008-05-21 15:59 Autor: admin strony Data publikacji: 2008-03-21 13:58 Osoba udostępniająca na stronie: root Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-05 Osoba modyfikująca: root