Urząd Miejski w Sośnicowicach

ZB nr 47/2007 z dnia 18.05.2007

ZB nr 47/2007 z dnia 18.05.2007

Zarządzenie Nr 47 / 2007 Burmistrza Sośnicowic z dnia 18.05.2007 r. w sprawie zmiany budżetu oraz układu wykonawczego budżetu gminy Sośnicowice na rok 2007 Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4, art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 z późn. zmianami), art.186 i art.188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 , poz.2104 z późn. zmianami), działając w oparciu o upoważnienie zawarte w pkt.16 Uchwały Rady Miejskiej w Sośnicowicach Nr III/23/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy Sośnicowice na rok 2007 zarządzam dokonanie : 0 I zmian budżetu poprzez: 1 Zwiększenie dochodów 32 042 Dział Nazwa Rozdział Nazwa źródło dochodów Kwota w zł Znacznik 852 POMOC SPOŁECZNA 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne dotacje celowe na zadanie zlecone 14 552 85295 Pozostała działalność dotacje celowe na zadanie własne gminy 17 490 2 Zmniejszenie dochodów 0 Dział Nazwa Rozdział Nazwa źródło dochodów Kwota w zł Znacznik 3 Zmniejszenie wydatków 10 000 Dział Nazwa Rozdział Nazwa rodzaj wydatków Kwota w zł Znacznik 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatek majątkowy 10 000 4 Zwiększenie wydatków 42 042 Dział Nazwa Rozdział Nazwa rodzaj wydatków Kwota w zł Znacznik 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatek bieżący – pozostały 10 000 852 POMOC SPOŁECZNA 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne wydatek bieżący – pozostały 14 552 85295 Pozostała działalność wydatek bieżący – pozostały 17 490 str.2 II zmian układu wykonawczego budżetu poprzez: 1 Zwiększenie dochodów 32 042 32 042 Dział Nazwa Rozdział Nazwa Paragraf Nazwa Kwota w zł Znacznik 852 POMOC SPOŁECZNA 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne 2010 Dotacje cel. .. na zad. bieżące z zakresu admin.rządowej oraz … 14 552 zlecone 85295 Pozostała działalność 2030 Dotacje cel. .. na realiz. własnych zadań bieżących gmin … 17 490 2 Zmniejszenie dochodów 0 Dział Nazwa Rozdział Nazwa Paragraf Nazwa Kwota w zł Znacznik 3 Zmniejszenie wydatków 10 000 Dział Nazwa Rozdział Nazwa Paragraf Nazwa Kwota w zł Znacznik 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000 4 Zwiększenie wydatków 42 042 32 042 Dział Nazwa Rozdział Nazwa Paragraf Nazwa Kwota w zł Znacznik 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 10 000 852 POMOC SPOŁECZNA 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne 3110 Świadczenia społeczne 14 552 zlecone 85295 Pozostała działalność 3110 Świadczenia społeczne 17 490 III Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja
Data wytworzenia: 2008-05-21 17:35 Autor: admin strony Data publikacji: 2007-05-21 15:35 Osoba udostępniająca na stronie: root Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-05 Osoba modyfikująca: root