Urząd Miejski w Sośnicowicach

ZB nr 48/2007 z dnia 21.05.2007

ZB nr 48/2007 z dnia 21.05.2007

Zarządzenie Nr 48 / 2007 Burmistrza Sośnicowic z dnia 21.05.2007 r. w sprawie zmiany budżetu oraz układu wykonawczego budżetu gminy Sośnicowice na rok 2007 Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4, art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 z późn. zmianami), art.186 i art.188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 , poz.2104 z późn. zmianami), działając w oparciu o upoważnienie zawarte w pkt.16 Uchwały Rady Miejskiej w Sośnicowicach Nr III/23/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy Sośnicowice na rok 2007 zarządzam dokonanie : 0 I zmian budżetu poprzez: 1 Zwiększenie dochodów 0 Dział Nazwa Rozdział Nazwa źródło dochodów Kwota w zł Znacznik 2 Zmniejszenie dochodów 29 104 Dział Nazwa Rozdział Nazwa źródło dochodów Kwota w zł Znacznik 852 POMOC SPOŁECZNA 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne dotacje celowe na zadanie zlecone 29 104 3 Zmniejszenie wydatków 29 104 Dział Nazwa Rozdział Nazwa rodzaj wydatków Kwota w zł Znacznik 852 POMOC SPOŁECZNA 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne wydatek bieżący – pozostały 29 104 4 Zwiększenie wydatków 0 Dział Nazwa Rozdział Nazwa rodzaj wydatków Kwota w zł Znacznik str.2 II zmian układu wykonawczego budżetu poprzez: 1 Zwiększenie dochodów 0 -29 104 Dział Nazwa Rozdział Nazwa Paragraf Nazwa Kwota w zł Znacznik 2 Zmniejszenie dochodów 29 104 Dział Nazwa Rozdział Nazwa Paragraf Nazwa Kwota w zł Znacznik 852 POMOC SPOŁECZNA 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne 2010 Dotacje cel. .. na zad. bieżące z zakresu admin.rządowej oraz … 29 104 zlecone 3 Zmniejszenie wydatków 29 104 Dział Nazwa Rozdział Nazwa Paragraf Nazwa Kwota w zł Znacznik 852 POMOC SPOŁECZNA 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne 3110 Świadczenia społeczne 29 104 zlecone 4 Zwiększenie wydatków 0 -29 104 Dział Nazwa Rozdział Nazwa Paragraf Nazwa Kwota w zł Znacznik III Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja
Data wytworzenia: 2008-05-21 17:36 Autor: admin strony Data publikacji: 2007-05-21 15:35 Osoba udostępniająca na stronie: root Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-05 Osoba modyfikująca: root