Urząd Miejski w Sośnicowicach

ZB nr 49/2007 z 25.05.2007

ZB nr 49/2007 z 25.05.2007

Zarządzenie Nr 49 / 2007 Burmistrza Sośnicowic z dnia 25.05.2007 r. w sprawie zmiany budżetu oraz układu wykonawczego budżetu gminy Sośnicowice na rok 2007 Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4, art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 z późn. zmianami), art.186 i art.188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 , poz.2104 z późn. zmianami), działając w oparciu o upoważnienie zawarte w pkt.16 Uchwały Rady Miejskiej w Sośnicowicach Nr III/23/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy Sośnicowice na rok 2007 zarządzam dokonanie : 0 I zmian budżetu poprzez: 1 Zwiększenie dochodów 39 979 Dział Nazwa Rozdział Nazwa źródło dochodów Kwota w zł Znacznik 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 Pozostała działalność dotacje celowe na zadanie zlecone 39 979 2 Zmniejszenie dochodów 0 Dział Nazwa Rozdział Nazwa źródło dochodów Kwota w zł Znacznik 3 Zmniejszenie wydatków 0 Dział Nazwa Rozdział Nazwa rodzaj wydatków Kwota w zł Znacznik 4 Zwiększenie wydatków 39 979 Dział Nazwa Rozdział Nazwa rodzaj wydatków Kwota w zł Znacznik 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 Pozostała działalność bieżące – pozostałe 39 979 str.2 II zmian układu wykonawczego budżetu poprzez: 1 Zwiększenie dochodów 39 979 39 979 Dział Nazwa Rozdział Nazwa Paragraf Nazwa Kwota w zł Znacznik 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 Pozostała działalność 2010 Dotacje cel. .. na zad. bieżące z zakresu admin.rządowej oraz … 39 979 zlecone 2 Zmniejszenie dochodów 0 Dział Nazwa Rozdział Nazwa Paragraf Nazwa Kwota w zł Znacznik 3 Zmniejszenie wydatków 0 Dział Nazwa Rozdział Nazwa Paragraf Nazwa Kwota w zł Znacznik 4 Zwiększenie wydatków 39 979 39 979 Dział Nazwa Rozdział Nazwa Paragraf Nazwa Kwota w zł Znacznik 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 784 zlecone 4430 Różne opłaty i składki 39 195 zlecone III Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja
Data wytworzenia: 2008-05-21 17:37 Autor: admin strony Data publikacji: 2007-05-21 15:36 Osoba udostępniająca na stronie: root Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-05 Osoba modyfikująca: root