Urząd Miejski w Sośnicowicach

ZB nr 50/2007 z 25.05.2007

ZB nr 50/2007 z 25.05.2007

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 50/2007 BURMISTRZA SOŚNICOWIC z dnia 25.05.2007r. w sprawie: powołania komisji rozruchu technologicznego zmodernizowanej i rozbudowanej oczyszczalni ścieków w Smolnicy w ramach zadania inwestycyjnego pn:“Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Smolnica” finansowanego ze środków budżetu Gminy Sośnicowice oraz środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Z 2001r. Nr 142 póź. 1591 z póź. zm.) oraz w oparciu o § 10 umowy na wykonanie robót stanowiących przedmiot zamówienia publicznego pn:”Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Smolnica"zarządzam co następuje: § 1. Powołuję komisję rozruchu technologicznego oczyszczalni ścieków w Smolnicy w następującym składzie: Przewodniczący Komisji: Tadeusz Smagowicz Członkowie Komisji: ze strony wykonawcy robót ABM SOLID S.A. w Tarnowie Oddział w Bochni: Daniel Morys ze strony inwestora Gmina Sośnicowice: Krzysztof Krawczyk Maria Wyganowska ze strony użytkownika Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gliwicach: Ryszard Trzebuniak Joanna Ćwikła Jan Armański Arkadiusz Lenczewski Janusz Jacyszyn § 2. Komisja sporządzi ze swoich czynności sprawozdanie z rozruchu oczyszczalni ścieków w Smolnicy po rozbudowie i modernizacji. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja
Data wytworzenia: 2008-05-21 17:37 Autor: admin strony Data publikacji: 2007-05-21 15:37 Osoba udostępniająca na stronie: root Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-05 Osoba modyfikująca: root