Urząd Miejski w Sośnicowicach

ZB nr 51/2007 z 28.05.2007

ZB nr 51/2007 z 28.05.2007

Zarządzenie Nr 51/2007 Burmistrza Sośnicowic z dnia 28.05.2007 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Sośnicowice na rok 2007 oraz układu wykonawczego Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 186 i art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz w oparciu o upoważnienie zawarte w pkt. 16 uchwały Rady Miejskiej w Sośnicowicach Nr III/23/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy Sośnicowice na rok 2007, zarządzam dokonanie: I. Zmian budżetu poprzez: 1.Zmniejszenie wydatków: 5088,- 801 Oświata i wychowanie 80104 – Przedszkola Wydatki bieżące- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5088,- 2.Zmniejszenie wydatków: 2668,- 801 Oświata i wychowanie 80101 – Szkoły Podstawowe Wydatki bieżące- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2668,- 3.Zmniejszenie wydatków: 70,- 801 Oświata i wychowanie 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół Wydatki bieżące- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 70,- 4.Zmniejszenie wydatków: 1673,- 801 Oświata i wychowanie 80110 – Gimnazja Wydatki bieżące- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1673,- 5. Zwiększenie wydatków 5088,- 801 Oświata i wychowanie 80104 – Przedszkola Wydatki bieżące- pozostałe 5088,- 6. Zwiększenie wydatków 2668,- 801 Oświata i wychowanie 80101 – Szkoły podstawowe Wydatki bieżące- pozostałe 2668,- 7. Zwiększenie wydatków 70,- 801 Oświata i wychowanie 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół Wydatki bieżące- pozostałe 70,- 8. Zwiększenie wydatków 1673,- 801 Oświata i wychowanie 80110 – Gimnazja Wydatki bieżące- pozostałe 1673,- II .Zmian układu wykonawczego budżetu poprzez: 1. Zmniejszenie wydatków: 6588,- 801 Oświata i wychowanie 80104 – Przedszkola 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1500,- 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5088,- 2.Zmniejszenie wydatków: 10268,- 801 Oświata i wychowanie 80101 – Szkoły Podstawowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5600,- 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2668,- 4240 Zakup pomocy naukowych dydak. i książek 2000,- 3, Zmniejszenie wydatków 8070,- 801 Oświata i wychowanie 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 8000,- 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 70,- 4, Zmniejszenie wydatków 1673,- 801 Oświata i wychowanie 80110 Gimnazja 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1673,- 5. Zwiększenie wydatków 6588,- 801 Oświata i wychowanie 80104 – Przedszkola 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1500,- 4440 Odpisy na ZFSS 5088,- 6. Zwiększenie wydatków 10268,- 801 Oświata i wychowanie 80101 – Szkoły Podstawowe 4440 Odpisy na ZFSS 2668,- 4270 Zakup usług remontowych 7600,- 7. Zwiększenie wydatków 8070,- 801 Oświata i wychowanie 80114 – Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół 4440 Odpisy na ZFSS 70,- 4300 Zakup usług pozostałych 6000,- 4210 Zakup materiałów wyposażenia 2000,- 8. Zwiększenie wydatków 1673,- 801 Oświata i wychowanie 80110– Gimnazja 4440 Odpisy na ZFSS 1673,-


Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja
Data wytworzenia: 2008-05-21 17:38 Autor: admin strony Data publikacji: 2007-05-21 15:38 Osoba udostępniająca na stronie: root Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-05 Osoba modyfikująca: root