Urząd Miejski w Sośnicowicach

ZB nr 55/2007 z dnia 06.06.2007

ZB nr 55/2007 z dnia 06.06.2007

ZARZĄDZENIE Nr 55 / 2007 BURMISTRZA SOŚNICOWIC z dnia 06.06.2007r w sprawie: przydzielenia ryczałtu na samochód prywatny wykorzystywany do celów służbowych § 1 Niniejszym przyznaję miesięczny ryczałt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r nr 27 poz. 271 z późń. zm) następującemu pracownikowi UM Sośnicowice. 1. Maria Sosna – 100 km Insp. ds. geodezji i gospodarki gruntami § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.07.2007 r.


Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja
Data wytworzenia: 2008-05-21 17:42 Autor: admin strony Data publikacji: 2007-05-21 15:41 Osoba udostępniająca na stronie: root Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-05 Osoba modyfikująca: root