Urząd Miejski w Sośnicowicach

ZB nr 57/2007 z 14.06.2007

ZB nr 57/2007 z 14.06.2007

Z A R Z Ą D Z E N I E BURMISTRZA SOŚNICOWIC z dnia 14.06.2007 roku Nr. 57 w sprawie : podania do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego działki niezabudowanej położonej w Sośnicowicach przy ul. Bema – przeznaczonej do dzierżawy w trybie przetargowym. Działając na podstawie : ✔ art.35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr.261 poz.2603 ze zmianami) , ✔ Uchwały Nr.XXIV/227/2005 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 09.05.2005 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz.Urz.Woj.Śląskiego Nr.80 poz.2180) zarządzam co następuje : § 1 . Zarządzam przeznaczyć do dzierżawy w trybie przetargowym działkę niezabudowaną , położoną w Sośnicowicach przy ulicy Bema , wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik Nr.1 do niniejszego Zarządzenia . § 2 . Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Sośnicowice , w Biuletynie Informacji Publicznej , w sołectwach w sposób zwyczajowo przyjęty . § 3 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja
Data wytworzenia: 2008-05-21 17:44 Autor: admin strony Data publikacji: 2007-05-21 15:43 Osoba udostępniająca na stronie: root Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-05 Osoba modyfikująca: root