Urząd Miejski w Sośnicowicach

ZB nr 66/2007 z dnia 13.07.2007

ZB nr 66/2007 z dnia 13.07.2007

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic Nr. 66 z dnia 13.07.2007 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Sośnicowicach przy ulicy Bema . Na podstawie art.31 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr.142 poz.1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami), art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj.Dz.U.Nr.261 poz.2603 z 2004r.z późniejszymi zmianami), § 8 pkt.1 i 2 rozporządzenia rady ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr.207 poz.2108 z 2004r.) Zarządzam co następuje 1. Powołuję komisję przetargową – w składzie : (1) Maria Sosna , inspektor d/s gospodarki gruntami – przewodniczący komisji (2) Leszek Pietrasiński , Skarbnik Miasta Sośnicowice – członek komisji (3) Wanda Krawczyk , Zagospod.Przestrz. i Ochrona Środowiska – członek komisji (4) Heinrich Walter , Komisja Rewizyjna – członek komisji (5) Maria Waliczek , Komisja Budżetu, Finansów i Rozw. Gospodarczego – członek komisji 2. Komisja przetargowa wykona czynności związane z przeprowadzeniem w dniu 14.08.2007 roku publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gminnej nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 253 m2 , oznaczonej numerem geodezyjnym 91 , położonej w Sośnicowicach przy ulicy Bema . 3. Komisja wykona swoje czynności zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości . 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .


Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja
Data wytworzenia: 2008-05-21 17:53 Autor: admin strony Data publikacji: 2007-08-21 15:53 Osoba udostępniająca na stronie: root Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-05 Osoba modyfikująca: root