Urząd Miejski w Sośnicowicach

ZB nr 88/2007 z 20.09.2007

ZB nr 88/2007 z 20.09.2007

ZARZĄDZENIE nr 88/2007 BURMISTRZA SOŚNICOWIC z dnia 20.09.2007r w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych Gminy Sośnicowice przeznaczonych do wydzierżawienia w celu rolniczego użytkowania. Na podstawie art.35 ust. 1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r ( t.j. Dz.U.Nr.2603 z 2004 r ) ustala się co następuje: § 1 Zarządzam ogłosić wykaz o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Sośnicowice wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik Nr1 do niniejszego Zarządzenia. § 2 Wykaz o których mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Sośnicowice. § 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zał . nr 1 do Zarządzenia nr 88/2007 Burmistrza Sośnicowic z dnia 20. 09.2007r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia W y k a z Nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Sośnicowice przeznaczonych do wydzierżawienia w celu rolniczego użytkowania Lp Numer działki Powierzchnia w m2 Numer Kw Położenie Opis nieruchomości Rodzaj użytku Okres umowy Wysokość czynszu 1. 976/9 1.9404 31256 Łany Wielkie k.m. 1dod..1 Rolny 5 lata Rola 30zł/ha/ rok Użytki zielone 15zl/ha./rok. 2. 186/64 187/64 5201 2.1785 24631 24631 Kozłów k.m.4 Kozłów K.m.4 Rolny Rolny 5 lata 5 lat Rola-30zł/ha/rok Rola 30 zł/ha/ rok Łąka 15/ha/rok 3. 971/206 972/206 196 4305 4304 4860 4138 41438 65772 Sośnicowice k.m.dod.7 Sośnicowice Km.2dod.7 Sośnicowice k.m2dod.9 Rolny Rolny Rolny 1 rok 1 rok 1 rok Rola 30 zł/ha rok Pastwisko 15zł/ha/rok Rola 30zł/ha/rok Pastwisko 15zł/ha/rok Rola 30zł/ha/rok Łąka 15/ha/rok 4. 1154/113 1155/113 0146 1005 70407 31578 Bargłówka k.m.1d.1 Bargłowka k.m.1 dod.1 Rolny Rolny 5 lat 5 lat Pastwisko 15zł/ha/rok Pastwisko 15/zl/ha/rok Na dzień 11.10.2007 ustala się termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo do dzierżawy nieruchomości na podstawie art. 34.ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r ( t.j. DZ.U.nr 261 poz. 2603. z 2004r ) Sośnicowice 20.09.2007r


Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja
Data wytworzenia: 2007-09-25 18:26 Autor: redaktor Data publikacji: 2007-09-21 14:10 Osoba udostępniająca na stronie: root Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-05 Osoba modyfikująca: root