Urząd Miejski w Sośnicowicach

ZB nr 89/2007 z 25.09.2007

ZB nr 89/2007 z 25.09.2007

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr. 89/07 BURMISRZA SOŚNICOWIC z dnia 25.09.2007r. w sprawie: powołania komisji w celu dokonania przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu i środków obrony cywilnej. Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r.Nr142 poz.1591 z późn.zm.) oraz § 3 pkt.14 rozporządzenia RM z 2002r.Dz.U.Nr 96 poz.850 w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej kraju, Szefów obrony Cywilnej województwa, powiatów i gmin. Zgodnie z Wytycznymi Wojewody Śląskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa w sprawie realizacji zadań na 2007 rok przewidziane jest dokonanie przeklasyfikowanie i wybrakowanie sprzętu i środków obrony cywilnej, w związku z tym, z a r z ą d z a m : 1. Powołanie Komisji w celu dokonania przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu i środków obrony cywilnej w składzie : – Szczęsny Adam – Baluch Tomasz 2.Dokonanie przeglądu sprzętu w obecności przedstawiciela Urzędu Miejskiego zgodnie z zasadami zawartymi w „Wytycznych do gospodarowania sprzętem obrony cywilnej w województwie śląskim” 3.Przegląd sprzętu należy przeprowadzić w terminie do dnia 4.10.2007 r. 4.Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja
Data wytworzenia: 2007-10-18 11:26 Autor: administrator portalu Data publikacji: 2007-10-12 13:42 Osoba udostępniająca na stronie: root Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-05 Osoba modyfikująca: root