Urząd Miejski w Sośnicowicach

ZB nr 90/2007 z 27.09.2007

ZB nr 90/2007 z 27.09.2007

ZARZĄDZENIE Nr 90/2007 Burmistrza Sośnicowic z dnia 27 września 2007 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) oraz art. 48 ust.1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. Ordynacja Wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.), zarządza się co następuje: § 1 Powołuje się obwodowe komisje wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007r. §2 Do składu obwodowych komisji wyborczych powołuje się: 1) w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Sośnicowicach: a) Dariusza Sawickiego, zgłoszonego przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej, b) Agnieszkę Marię Hoinca, zgłoszoną przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Polskiej Partii Pracy, c) Marcina Pawła Kupka, zgłoszonego przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego, d) Waldemara Stanisława Pawłowskiego, zgłoszonego przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, e) Marię Teresę Cioch, zgłoszoną przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Pro Vita Et Patria, f) Mariannę Wójcik, zgłoszoną przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Samoobrony Rzeczypospolitej Polskiej, g) Erykę Marię Swiecznik, przedstawiciela Burmistrza. 2) w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Trachach: a) Dorotę Wróblewską, zgłoszoną przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej, b) Janusza Mirosława Obarzanek, zgłoszonego przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Polskiej Partii Pracy, c) Renatę Marię Jarzina, zgłoszoną przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego, d) Marka Jana Ludwig, zgłoszonego przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, e) Irenę Waluk, zgłoszoną przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Pro Vita Et Patria, f) Bartłomieja Piotra Dziemiańczyk, zgłoszonego przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Samoobrony Rzeczypospolitej Polskiej, g) Helenę Marię Makosz, przedstawiciela Burmistrza. 3) w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Sierakowicach: a) Andrzeja Antoniego Franik, zgłoszonego przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej, b) Violettę Marię Ciupek, zgłoszoną przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Polskiej Partii Pracy, c) Gabrielę Magdalenę Jarzina, zgłoszoną przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego, d) Małgorzatę Marię Skapczyk, zgłoszoną przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, e) Karola Jerzego Michalik, zgłoszonego przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Pro Vita Et Patria, f) Mariusza Mariana Sosna, zgłoszonego przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Samoobrony Rzeczypospolitej Polskiej, g) Arnolda Józefa Sosna, przedstawiciela Burmistrza. 4) w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Kozłowie: a) Wirginię Małgorzatę Pałka, zgłoszoną przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej, b) Bernadetę Korczak, zgłoszoną przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Polskiej Partii Pracy, c) Michała Franciszka Buk, zgłoszonego przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego, d) Zdzisława Malik, zgłoszonego przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, e) Ewelinę Elżbietę Kowol, zgłoszoną przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Pro Vita Et Patria, f) Kamila Dawida Kożuszek, zgłoszonego przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Samoobrony Rzeczypospolitej Polskiej, g) Teresę Dawicką, przedstawiciela Burmistrza. 5) w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Łanach Wielkich: a) Marcina Piotra Michalik, zgłoszonego przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej, b) Artura Pawła Mainka, zgłoszonego przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Polskiej Partii Pracy, c) Lidię Elżbietę Buk, zgłoszoną przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego, d) Beatę Sylwię Ludwig, zgłoszoną przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, e) Jerzego Waluga, zgłoszonego przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Pro Vita Et Patria, f) Julię Ślusarczyk, zgłoszoną przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Samoobrony Rzeczypospolitej Polskiej, g) Waldemara Piotra Urbanek, przedstawiciela Burmistrza. 6) w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Smolnicy: a) Alberta Tischbierek, zgłoszonego przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej, b) Magdalenę Marię Jonda, zgłoszoną przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Polskiej Partii Pracy, c) Krzysztofa Jana Stronczek, zgłoszonego przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego, d) Hildegardę Turczyn, zgłoszoną przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, e) Aleksandrę Kołodziej, zgłoszoną przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Pro Vita Et Patria, f) Dariusza Ronduda, zgłoszonego przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Samoobrony Rzeczypospolitej Polskiej, g) Małgorzatę Elżbietę Smuda, przedstawiciela Burmistrza. 7) w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Rachowicach: a) Renatę Elżbietę Czaja, zgłoszoną przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej, b) Sabinę Agnieszkę Matysik, zgłoszoną przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Polskiej Partii Pracy, c) Aleksandra Stanisława Gmerczyńskiego, zgłoszonego przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, d) Ewę Barbarę Przybyła, zgłoszoną przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Pro Vita Et Patria, e) Roksanę Małgorzatę Sosna, zgłoszoną przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Samoobrony Rzeczypospolitej Polskiej, f) Dorotę Agatę Chrzan zgłoszoną przez Burmistrza, g) Aleksandrę Pohl, przedstawiciela Burmistrza. 8) w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Bargłówce: a) Agnieszkę Barbarę Gorczewską, zgłoszoną przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej, b) Justynę Marię Mainka, zgłoszoną przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Polskiej Partii Pracy, c) Sonię Annę Kirchniawy, zgłoszoną przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, d) Karola Marcina Sierszeń, zgłoszonego przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Pro Vita Et Patria, e) Lucynę Ewę Ronduda, zgłoszoną przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Samoobrony Rzeczypospolitej Polskiej, f) Macieja Kisiel, zgłoszonego przez Burmistrza, g) Wandę Krawczyk, przedstawiciela Burmistrza. §3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Burmistrz Sośnicowic /-/ Czesław Jakubek


Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja
Data wytworzenia: 2007-10-18 11:27 Autor: administrator portalu Data publikacji: 2007-10-12 13:43 Osoba udostępniająca na stronie: root Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-05 Osoba modyfikująca: root