Urząd Miejski w Sośnicowicach

ZB nr 91/2007 z 27.09.2007

ZB nr 91/2007 z 27.09.2007

Zarządzenie Nr 91 / 2007 Burmistrza Sośnicowic z dnia 27.09.2007 r. w sprawie zmiany budżetu oraz układu wykonawczego budżetu gminy Sośnicowice na rok 2007 Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4, art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 z późn. zmianami), art.186 i art.188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 , poz.2104 z późn. zmianami), działając w oparciu o upoważnienie zawarte w pkt.16 Uchwały Rady Miejskiej w Sośnicowicach Nr III/23/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy Sośnicowice na rok 2007 zarządzam dokonanie : I zmian budżetu poprzez: 1 Zwiększenie dochodów 26 500 Dział Nazwa Rozdział Nazwa źródło dochodów Kwota w zł Znacznik 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY …….. 75108 Wybory do Sejmu RP i Senatu RP dotacja celowa na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3 500 zlecone 852 POMOC SPOŁECZNA 85219 Ośrodki pomocy społecznej dotacja celowa na bieżące zadania własne gminy 3 000 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 92601 Obiekty sportowe dotacja celowa od województwa na zadanie bieżące 20 000 2 Zmniejszenie dochodów 0 Dział Nazwa Rozdział Nazwa źródło dochodów Kwota w zł Znacznik 3 Zmniejszenie wydatków 12 150 Dział Nazwa Rozdział Nazwa rodzaj wydatków Kwota w zł Znacznik 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 92601 Obiekty sportowe wydatki majątkowe 12 150 str.2 4 Zwiększenie wydatków 38 650 Dział Nazwa Rozdział Nazwa rodzaj wydatków Kwota w zł Znacznik 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY …….. 75108 Wybory do Sejmu RP i Senatu RP wydatki bieżące – pozostałe 3 500 zlecone 852 POMOC SPOŁECZNA 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące – wynagrodzenia 3 000 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 92601 Obiekty sportowe wydatki bieżące – pozostałe 32 150 II zmian układu wykonawczego budżetu poprzez: 1 Zwiększenie dochodów 26 500 Dział Nazwa Rozdział Nazwa Paragraf Nazwa Kwota w zł Znacznik 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY …….. 75108 Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2010 Dotacje cel. .. na zad. bieżące z zakresu admin.rządowej oraz … 3 500 zlecone 852 POMOC SPOŁECZNA 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2030 Dotacje cel. .. na realiz. własnych zadań bieżących gmin … 3 000 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 92601 Obiekty sportowe 2330 Dotacje cel. .. otrzymane z województwa .. na podst. porozumień … 20 000 2 Zmniejszenie dochodów 0 Dział Nazwa Rozdział Nazwa Paragraf Nazwa Kwota w zł Znacznik 3 Zmniejszenie wydatków 12 650 Dział Nazwa Rozdział Nazwa Paragraf Nazwa Kwota w zł Znacznik 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA 75414 Obrona cywilna 4270 Zakup usług remontowych 500 zlecone 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 92601 Obiekty sportowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 150 4 Zwiększenie wydatków 39 150 Dział Nazwa Rozdział Nazwa Paragraf Nazwa Kwota w zł Znacznik 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY …….. 75108 Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500 zlecone 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA 75414 Obrona cywilna 4260 Zakup energii 500 zlecone 852 POMOC SPOŁECZNA 85219 Ośrodki pomocy społecznej 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 000 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 92601 Obiekty sportowe 4270 Zakup usług remontowych 31 500 4300 Zakup usług pozostałych 650 III Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja
Data wytworzenia: 2007-10-18 11:28 Autor: administrator portalu Data publikacji: 2007-10-12 13:44 Osoba udostępniająca na stronie: root Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-05 Osoba modyfikująca: root