Urząd Miejski w Sośnicowicach

ZB nr 94/2007 z 05.10.2007

ZB nr 94/2007 z 05.10.2007

Zarządzenie Nr 94 / 2007 Burmistrza Sośnicowic z dnia 05.10.2007 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Sośnicowice na rok 2007 Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4, art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 z późn. zmianami), art.186 i art.188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 , poz.2104 z późn. zmianami), działając w oparciu o upoważnienie zawarte w pkt.16 Uchwały Rady Miejskiej w Sośnicowicach Nr III/23/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy Sośnicowice na rok 2007 zarządzam dokonanie : I zmian układu wykonawczego budżetu poprzez: 1 Zwiększenie dochodów 0 Dział Nazwa Rozdział Nazwa Paragraf Nazwa Kwota w zł Znacznik 2 Zmniejszenie dochodów 0 Dział Nazwa Rozdział Nazwa Paragraf Nazwa Kwota w zł Znacznik 3 Zmniejszenie wydatków 15 000 Dział Nazwa Rozdział Nazwa Paragraf Nazwa Kwota w zł Znacznik 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4270 Zakup usług remontowych 14 000 75095 Pozostała działalność 4270 Zakup usług remontowych 1 000 4 Zwiększenie wydatków 15 000 Dział Nazwa Rozdział Nazwa Paragraf Nazwa Kwota w zł Znacznik 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4300 Zakup usług pozostałych 9 500 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 500 75095 Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 II Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja
Data wytworzenia: 2007-10-18 11:28 Autor: administrator portalu Data publikacji: 2007-10-12 13:45 Osoba udostępniająca na stronie: root Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-05 Osoba modyfikująca: root