Urząd Miejski w Sośnicowicach

ZB nr 99/2007 z 11.10.2007

ZB nr 99/2007 z 11.10.2007

ZARZĄDZENIE nr 99/2007 BURMISTRZA SOŚNICOWIC z dnia 11.10.2007 r. w sprawie: Regulaminu Kontroli Wewnętrznej. Na podstawie art. 33 ust 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 44 ust.1 i art. 47 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2005 r. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: § 1 Wprowadza się do stosowania w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych . „Regulamin kontroli wewnętrznej” stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. § 2 1. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach oraz gminnych jednostek organizacyjnych mają obowiązek zapoznania się z ww. Regulaminem i do przestrzegania podanych w nim za¬sad. 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom referatów, kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych oraz inspektorowi ds. kontroli wewnętrznej. § 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. § 4 Z dniem wejścia w życie Regulaminu traci moc dotychczasowy Regulamin Kontroli Wewnętrznej, wprowadzony Zarządzeniem Nr 9/2005 Burmistrza Sośnicowic z dnia 4 marca 2005r.


Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja
Data wytworzenia: 2008-05-21 15:01 Autor: admin strony Data publikacji: 2008-03-21 13:00 Osoba udostępniająca na stronie: root Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-05 Osoba modyfikująca: root